Loading...

SERVIS ZA CENTRIRANJE TRAPA VOZILA

fotografija radionice za centriranje trapa Maj Auta u Staroj Pazovi

Centriranje trapa se sastoji od podešavanja uglova točkova tako da su oni normalni na podlogu (horizontalu) i međusobno paralelni. Svrha ovog podešavanja je povećanje trajnosti gume i bolje držanje pravca automobila na ravnom putu. Geometrija vozila međutim nekada može biti narušena, pa dolazi do neujednačenog trošenja prednjih i zadnjih guma, kao i zanošenja vozila u jednu stranu u toku vožnje. Ti simptomi mogu ukazati na nepravilno centriranje trapa.

Usled istrošenosti i prevelikih zazora u sponama, kuglama, oscilirajućim ramenima i letvi volana, može doći do otkazivanja trapa i onemogućavanja upravljanja vozilom.

Kako bi Vaše vozilo u gradskom saobraćaju, kao i u vožnji velikim brzinama bilo stabilno i pravilno oslonjeno na put, potrebno je izvršiti centriranje trapa. Tu spada podešavanje i kontrola ispravnosti sledećih elemenata: pneumatika, amortizera, spona, oscilirajućih ramena kao i letve volana.

Centriranjem izbegavate problem da vozilo vuče u stranu ili neprijatno trese pri određenim brzinama.

Maj Auto vrši centriranje trapa najsavremenijom i najtačnijom opremom, što garantuje kvalitet usluge. Preporuka je da centriranje vršite jednom godišnje, ili na 10.000 pređenih kilometara.