Loading...

SERVIS AUTO ELEKTRIKE

fotografija auto elektricarske radionice Maj Auta u Staroj Pazovi

Gotovo sva vozila danas imaju ugrađen elektronski sistem koji u svom sklopu poseduje kompjuter koji skuplja informacije iz sistema uređaja vozila i beleži greške ili kvarove na automobilu. Prilikom nastanka kvara elektronski sistem pamti informaciju kao grešku, i povezivanjem vašeg automobila na dijagnostički uređaj, naš serviser ce imati tačnu informaciju o kvaru. Kada se utvrdi problem ili kvar, može se pristupiti otklanjanju istog.

U našoj radionici za dijagnostiku i auto elektriku možete uraditi sledeće:

  • Dijagnostiku stanja električnog sistema vozila
  • Servis auto-elektrike
  • Servis akumulatora u garantnom roku
  • Servis i održavanje auto-klime

SERVIS I ODRŽAVANJE AUTO KLIME

Za ispravno funkcionisanje auto klime na vašem vozilu potrebno je njeno redovno održavanje. U redovan servis auto klime spada zamena freona, kao i ulja u kompresoru. U našem servisu, ova usluga se vrši mašinski. Posedujemo mašinu za auto klime, prilagođenu za vozila koja koriste freon R-134 (uglavnom sva vozila proizvedena posle 1995. god). Nakon izvršene zamene freona i ulja, vrši se provera sistema vaše auto klime, u cilju pronalaženja potencijalnih mesta 'curenja' freona.

Servis auto klime se preporučuje na svake dve godine, za vozila stara do pet, i svake godine za vozila veće starosti. U svakom slučaju, dobro je, pred početak perioda vrućina, proveriti stanje freona.
Redovnim održavanjem auto klime, omogućava se njen ispravan rad, što podrazumeva čist i svež vazduh u kabini. Takođe, zamenom ulja u kompresoru, sprečavaju se kvarovi većih razmera.